A/S Ermitāžas Aktīvu pārvalde. Rīga, Latvija

 1.

Uzņēmuma profils

Akciju sabiedrība “Ermitāžas aktīvu pārvalde”

A/S Ermitāžas aktīvu pārvalde tika dibināta 2009.gada 30.aprīlī. Uzņēmuma darbības mērķis ir vairot sabiedrības īpašnieku kapitālu, veicot ieguldījumus privātos un publiskos uzņēmumos, kā arī dažādos aktīvos ar fiksētu investētā kapitāla atdevi.

Galvenais kritērijs pēc kura mēs vērtējam mūsu uzņēmuma darbības sekmes, ir sabiedrības aktīvu vērtības pieaugums uz vienu akciju. Mūsu mērķis ir panākt, lai ikgadējais aktīvu pieaugums uz vienu akciju būtu robežās no 8 līdz 15 procentiem pie relatīvi zema investīciju riska līmeņa. Ar investīciju risku mēs saprotam risku pilnībā zaudēt mūsu investēto kapitālu.

 2.

Investēšanas pamatprincipi

Lai sasniegtu mūsu investētā kapitāla ienesīguma mērķi, mēs samērā oportūnistiski izvēlamies finanšu aktīvus kuros veikt investīcijas, tomēr galvenais uzsvars tiek likts uz sekojošiem principiem:

* Investētā kapitāla atdevei jābūt 8-15 procentu robežās pie relatīvi zema investīciju riska. Mēs neuzņemsimies lielāku risku pilnībā zaudēt investēto kapitālu tikai tādēļ lai nopelnītu vairāk un ātrāk.

* Cash is King. Vērtējot uzņēmumus mēs galveno uzmanību pievēršam tam cik lielu īpašnieku peļņu uzņēmums spēj ģenerēt attiecībā pret biznesā investēto kapitālu. Uzņēmuma naudas plūsma melo reti.

* Labāk mazāk, bet labāk. Pasaulē var atrast 20-30 ļoti labus uzņēmumus. Ja mēs spēsim tos identificēt, iegādāties par labu cenu un būt to ilgtermiņa īpašnieki, tad mēs noteikti sasniegsim savus mērķus.

*Pacietība. Laiks ir laba uzņēmuma sabiedrotais, bet slikta uzņēmuma ienaidnieks. Ja mēs esam kļuvuši par īpašnieku labam uzņēmumam, tad varam būt droši, ka tā biznesa vērtība ar laiku pieaugs. Nav iespējams prognozēt kad citi investori pamanīs šo uzņēmumu un tā biznesa vērtība transformēsies arī tā tirgus vērtībā, bet kaut kad tas noteikti notiks.

 3.

Darbības rezultāti

Aizvadīto desmit gadu laikā aktīvu vērtība uz vienu akciju ir pieaugusi no 1 eiro līdz 2,8 eiro. Tas nozīmē, ka mūsu aktīvu vērtība vidēji gadā ir pieaugusi par 10.6 procentiem. Sabiedrības pamatkapitālā ieguldītu 1000 eiro vērtība uz šodienu ir sasniegusi 2800 eiro.

EAP aktīvu vērtības pieauguma grafiks
 4.

Jaunumi

Esaiet laipni aicināti apmeklēt un sekot mūsu LinkedIn profilam, lai saņemtu jaunākās ziņas un viedokļus par vērtspapīru tirgu - Ermitāžas Aktīvu pārvaldes LinkedIn profils linkedin

linkedinApmeklēt: "Hermitage Asset Management" LinkedIn profils

linkedin